10 điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Thứ năm: Đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng mùa vụ thì để được hưởng BHTN, họ phải có đủ 12 tháng tham gia BHTN trong vòng 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng (đối với các loại hợp đồng khác thì điều kiện này là có đủ 12 tháng tham gia BHTN trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt).

sinhvien_ASZO

Doanh nghiệp có sử dụng lao động, bất kể hợp đồng lao động thời vụ, xác định hay không xác định thời hạn cũng phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

Từ ngày 1-1-2015, chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ thực hiện theo quy định của Luật Việc làm thay cho quy định của Luật BHXH trước đây. Theo đó đã có một số thay đổi lớn dành cho người lao động (NLĐ) cũng như người sử dụng lao động (NSDLĐ). Báo Người Lao Động giới thiệu những thay đổi để NLĐ và NSDLĐ được rõ hơn trong quá trình thực hiện BHTN.

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Thứ nhất: Luật Việc làm mở rộng đối tượng bắt buộc tham gia BHTN. So với quy định trước đây, đối tượng tham gia BHTN theo Luật Việc làm sẽ có thêm NLĐ làm việc theo hợp đồng mùa vụ từ đủ 3 tháng trở lên. Mặt khác, cũng không còn quy định NSDLĐ có sử dụng từ 10 NLĐ trở lên mới phải tham gia BHTN. Tuy nhiên, NLĐ giúp việc gia đình hoặc đang hưởng lương hưu thì không phải tham gia BHTN.

Thứ hai: Luật Việc làm quy định mức đóng BHTN tối đa sẽ không quá 20 tháng lương tối thiểu vùng (đối với NLĐ đang hưởng lương theo mức do NSDLĐ quyết định).

Thứ ba: Luật có hướng dẫn cụ thể về cách tính thời gian tham gia BHTN để tính hưởng trợ cấp: sẽ tính bằng tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN (liên tục hoặc không liên tục) mà NLĐ chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ tư: Khi NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc trái pháp luật sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ năm: Đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng mùa vụ thì để được hưởng BHTN, họ phải có đủ 12 tháng tham gia BHTN trong vòng 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng (đối với các loại hợp đồng khác thì điều kiện này là có đủ 12 tháng tham gia BHTN trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt).

Nhiều thay đổi dành cho người lao động

Thứ sáu: Luật Việc làm có quy định sẽ giảm chế độ trợ cấp thất nghiệp hằng tháng so với trước đây. Cụ thể: Về thời gian hưởng: theo quy định mới, NLĐ tham gia BHTN từ đủ 12 tháng đến 36 tháng sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó cứ có thêm 12 tháng tham gia BHTN thì sẽ được hưởng thên 1 tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Theo cách tính này, NLĐ tham gia BHTN đủ 36 tháng sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp (trước đây là 6 tháng), tham gia đủ 72 tháng sẽ được hưởng 6 tháng (trước đây là 9 tháng).

Về mức hưởng từng tháng: Giới hạn tối đa không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng hoặc mức lương cơ sở.

Thứ bảy: NLĐ bị tạm giam sẽ bị ngừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (trước đây chỉ bị tạm ngừng). Bên cạnh đó, NLĐ sẽ bị ngừng hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau (được bổ sung so với quy định cũ): Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật BHTN; bị tòa án tuyên bố mất tích.

Thứ tám: Luật Việc làm quy định NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tìm được việc làm thì sẽ ngừng hưởng trợ cấp và không được hưởng một lần số tháng trợ cấp còn lại chưa hưởng như trước đây. Bù lại, thời gian tham gia BHTN chưa được hưởng trợ cấp sẽ được bảo lưu và cộng dồn lại cho lần hưởng tiếp theo. Cách tính thời gian bảo lưu thực hiện theo khoản 4 điều 53 Luật Việc làm.

Thứ chín: Luật Việc làm mở rộng đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ học nghề và hỗ trợ tìm việc làm. NLĐ thuộc diện phải tham gia BHTN sau khi nghỉ việc sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí nếu có nhu cầu; đối với chế độ hỗ trợ học nghề thì sẽ áp dụng đối với NLĐ đã đóng BHTN từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi nghỉ việc. Trước đây, 2 chế độ này chỉ áp dụng đối với NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ mười: Luật còn bổ sung chế độ “hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ” cho NSDLĐ. Cách thức hỗ trợ cụ thể được Chính phủ quy định chi tiết.

Có lợi cho doanh nghiệp

Mức đóng BHTN của doanh nghiệp (DN) dành cho NLĐ được quy định trong Luật Việc làm nhìn chung không có gì thay đổi. Đơn vị sử dụng lao động, NLĐ và nhà nước mỗi bên vẫn đóng 1% mức lương trong hợp đồng nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Theo các chuyên gia, quy định mới này có lợi cho NSDLĐ và NLĐ. Bởi vì khi đóng 1% này, DN không phải thanh toán trợ cấp thôi việc cho NLĐ với mức mỗi năm nửa tháng lương như trước đây. Ngoài ra, DN phải tham gia BHTN cho NLĐ tại tổ chức BHXH trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *