Hướng dẫn cách bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người dùng

Theo đó, cơ quan BHXH cấp huyện nơi chi trả TCTN căn cứ quyết định hưởng TCTN hoặc quyết định chấm dứt hưởng TCTN của giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện cấp giấy xác nhận khi NLĐ kết thúc đợt hưởng TCTN để ghi, xác nhận bảo lưu.

viec-lam-them-moi

vừa có văn bản hướng dẫn bảo lưu thời gian (BHTN) đối với trường hợp người lao động (NLĐ) đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) bị chấm dứt hưởng TCTN và trường hợp NLĐ có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng TCTN.

Hướng dẫn bảo lưu thất nghiệp
Theo đó, cơ quan BHXH cấp huyện nơi chi trả TCTN căn cứ quyết định hưởng TCTN hoặc quyết định chấm dứt hưởng TCTN của giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện cấp giấy xác nhận thời gian đóng BHTN khi NLĐ kết thúc đợt hưởng TCTN để ghi, xác nhận thời gian đóng BHTN bảo lưu. Khi NLĐ tiếp tục tham gia BHXH, BHTN thì nộp giấy xác nhận thời gian đóng BHTN cho cơ quan BHXH để bảo lưu thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN trên sổ BHXH, làm căn cứ tính hưởng TCTN lần sau. Thời gian đóng BHTN được bảo lưu là khoảng thời gian đóng BHTN tính từ tháng đóng BHTN cuối cùng trước khi hưởng TCTN.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo BHXH Việt Nam để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *