Những điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đầy đủ

Đại diện Trung tâm TP HCM trả lời: Một trong những điều kiện để hưởng TCTN là NLĐ đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ (đối với HĐLĐ xác định và không xác định thời hạn) hoặc đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ (đối với HĐLĐ mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng).

thu-tuc-huong-bao-hiem-that-nghiep-tin8-2

Thời gian (BHTN) chưa hưởng chế độ của tôi đến tháng 3-2012 là 2 năm 7 tháng. Do tính chất công việc, từ tháng 6-2015 đến tháng 9-2015 tôi mới tham gia BHTN trở lại.

Nếu bây giờ tôi nghỉ việc thì có được hưởng (TCTN) không?

Nguyễn Thị Lan (quận Bình Thạnh, TP HCM)

– Đại diện Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP HCM trả lời: Một trong những điều kiện để hưởng TCTN là NLĐ đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ (đối với HĐLĐ xác định và không xác định thời hạn) hoặc đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ (đối với HĐLĐ mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng).

Không đủ thất nghiệp
Do chị Lan không đáp ứng được điều kiện “đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ” nên không đủ điều kiện hưởng TCTN.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *